E-LEARNING NA ŻYWO

W najbliższym czasie Fundacja Edukacji Pozaformalnej w Bielsku-Białej planuje rozszerzyć swoje działania o moduł e-learningowy,
który umożliwi kształcenie
z zakresu: pozyskiwania środków europejskich na rozwój i innowacje, marketingu, zarządzania marką i zasobami ludzkimi.