O NAS

Fundacja Edukacji Pozaformalnej w Bielsku-Białej jest organizacją pozarządową powstałą 11 września 2021 roku na mocy wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Misją i głównym celem Fundacji pozostaje szeroko rozumiana edukacja różnych grup wiekowych oraz społecznych w oparciu o nowoczesne metody i techniki nauczania.

Fundacja podejmuje działania wykorzystując środki zarówno własne, jak
i pochodzące z grantów krajowych i międzynarodowych. Osoby współpracujące z Fundacją są ekspertami w różnych dziedzinach: kulturoznawstwa, językoznawstwa, przedsiębiorczości, marketingu, socjologii, historii i politologii.

Głównymi obszarami podejmowanych działań są:

  1.  wsparcie i rozwój seniorów w oparciu o zajęcia rehabilitacyjne, sensoryczne, aktywizacji ruchowej, jak i umysłowej;
  2. wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców poprzez
    szkolenia, warsztaty, jak i doradztwo w pozyskiwaniu środków europejskich na innowacje i rozwój;
  3. edukacja dzieci i młodzieży w zakresie zdrowego stylu życia, aktywizacji
    ruchowej, przedsiębiorczości, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Osoby związane z Fundacją

dr Dagmara Mika

doktor nauk o polityce Uniwersytetu Śląskiego, absolwentka
studiów wschodnich Uniwersytetu Wrocławskiego i stosunków międzynarodowych Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Staż naukowy (post doc.) w okresie od września 2015 do lutego 2016 roku realizowała w Technicznym Uniwersytecie w Ostrawie, gdzie prowadziła badania z zakresu wykorzystywania środków europejskich w procesie wpierania rozwoju kompetencji przedsiębiorczych wśród studentów. Fundator oraz Prezes Zarządu Fundacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu, zarządzaniu projektami zarówno krajowymi, jak i międzynarodowymi oraz ich ocenie. Ekspert oceniający wnioski akredytowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Inicjatorka powołania Regionalnego Forum Współpracy Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Mobilności Programu Erasmus+ w Bielsku-Białej.

mgr Maria Kubica
absolwentka filologii słoweńskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, ukończyła studia podyplomowe z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego w Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i pozyskiwaniu grantów krajowych i międzynarodowych. Od ponad dziesięciu lat uczy języka polskiego jako obcego, ponadto autorka gier miejskich, jak i programów rozwijających przedsiębiorczość.

dr Iwona Kłóska
doktor nauk humanistycznych w dziedzinie socjologii, wieloletni nauczyciel akademicki i praktyk. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie pozyskiwania i zarządzania projektami głównie ze środków programów ministerialnych. Koordynator Programu AOON i projektu Szlachetna Paczka
w Żywcu. Ekspert z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i psychologii pracy.

dr Agnieszka Będkowska-Kopczyk – slawistka, językoznawczyni, tłumaczka, dziennikarka. Ukończyła studia z filologii słowiańskiej i uzyskała doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim. Specjalizuje się w językach i kulturach południowosłowiańskich. Wykłada przedmioty związane z językoznawstwem i komunikacją w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, w której w latach 2020–2022 pełniła rolę Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej i zajmowała się rekrutacją studentów z zagranicy. W latach 2014–2020 wykładała językoznawstwo słowiańskie dla wielonarodowych grup w Uniwersytecie w Grazu (Austria) i prowadziła autorską audycję „Graz Multikulti” (2016–2018) w Radiu Agora w Klagenfurcie, dla którego obecnie prowadzi audycję „Na styku kultur słowańskich”. Pracę w radiu wykonuje na zasadzie wolontariatu. Jest tłumaczką przysięgłą języka słoweńskiego, tłumaczy także literatury południowosłowiańskie (głównie poezję) na język polski