OPP

Fundacja Edukacji Pozaformalnej w Bielsku-Białej w 2023 roku podejmie działania zmierzające w stronę przyznania statusu Organizacji Pożytku Publicznego.