Erasmus+ – Droga młodych ludzi do zatrudnienia.

 

Fundacja Edukacji Pozaformalnej w Bielsku-Białej podejmuje nowe wyzwanie! Tym razem działanie będzie dotyczyć wsparcia przedsiębiorczości młodzieży – z dniem 1 maja br. rozpoczęła się realizacja nowego projektu w ramach programu Erasmus+ KA220-YOU–6FC00450 – współpraca partnerska w sektorze młodzieżowym pt. „Droga młodych ludzi do zatrudnienia”.

Partnerami w projekcie, obok Fundacji Edukacji Pozaformalnej w Bielsku-Białej, są:

  1. Rada mládeže Žilinského kraja – RMŽK (Młodzieżowa Rada Regionu Żylina), Słowacja – koordynator projektu (rmzk.sk)
  2. Zilinsky Samopravny kraj (Samorządowy Kraj Żyliński), Słowacja (zilinskazupa.sk)
  3. Centrum pro podporu podnikání a zaměstnanosti, z.ú. (Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Zatrudnienia), Czechy (centrumpropodnikani.cz)

Celem głównym projektu jest lepsze przygotowanie młodych ludzi do wejścia
w świat pracy poprzez zwiększenie wsparcia metodologicznego dla osób przygotowujących młodzież do podjęcia zatrudniania, a także poprzez rozwijanie ważnych kompetencji u młodych ludzi, które pomogą im odnieść sukces i być dobrymi pracownikami. Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez ścisłą współpracę z partnerami biznesowymi z Województwa Śląskiego.

Na realizację powyższych celów przewidziano budżet 250 000 EUR.

Czas trwania projektu: 26 miesięcy (1 maja 2024 – 30 czerwca 2026)

Działania w ramach projektu koncentrują się na czterech pakietach roboczych:

  • przeprowadzenie ankiety dotyczącej oczekiwań pracodawców dot. postaw
    i umiejętności osobistych młodych ludzi ubiegających się o pracę,
  • opracowanie metodologii szkoleniowej dla osób pracujących z młodzieżą, mającej na celu rozwijanie postaw i umiejętności młodych ludzi w odniesieniu do zatrudniania i jego walidacji poprzez działania szkoleniowe,
  • stworzenie przewodnika dotyczącego rozwoju kompetencji młodych ludzi wkraczających w świat pracy i jego walidacja poprzez warsztaty,
  • wdrożenie profesjonalnych działań multiplikacyjnych.

Ponadto zaplanowane zostały wydarzenia upowszechniające mające na celu rozpowszechnienie i szersze stosowania opracowanej metodologii
i przygotowanego podręcznika.