Projekt Generation 2029

Projekt Generation 2029 jest jednym z flagowych projektów Europejskiej Stolicy Kultury 2029 w zakresie wsparcia młodzieży z Bielska-Białej. Wdraża nowe rozwiązania, uczy, dzieli się dobrymi praktykami, tworzy miasto naszych aspiracji. Do Projektu G29 zaproszeni zostali młodzi ludzie z bielskich szkół, aby razem poprzez kulturę, edukację i sztukę podejmować ważne tematy dla naszego miasta i Europy.

https://g29.bb2029.com/

Opracowywany przez Fundację Edukacji Pozaformalnej w Bielsku-Białej program warsztatów koncertuje się wokół wyzwań, jak i problematyki ważnej z punktu widzenia rozwoju młodzieży. Przede wszystkim jednak przybiera formułę rozbudowanego, dobrze przygotowane międzynarodowego programu edukacyjnego, dopasowanego do kompetencji językowych jak i stanu wiedzy młodzieży. Comiesięczne spotkania grupy edukatorów, trenerów, organizatorów z każdego miasta/instytucji partnerskiej są doskonałą formą do weryfikacji zgłaszanej problematyki lub też obszarów newralgicznych dla jego Uczestników. Młodzież zaangażowana w projekt G29 to przedstawicieli z różnych środowisk, którzy będą wspólnie pracować nad rozwiązywaniem problemów społecznych i tworzeniem nowych idei ekologicznych, artystycznych, społecznych i kulturowych. Projekt edukuje grupę zaangażowaną społecznie, wymieniającą się stanowiskami i doświadczeniem w ujęciu zarówno krajowym, jak i międzynarodowym.

Projekt G29 przyczynia się do tworzenia silnych splotów i utkania doskonałego materiału z głosu młodych mieszkańców, ich marzeń, problemów i pomysłów na zmiany.