Erasmus+ – Edukacja dorosłych

„Europejska Akademia Seniora – rozwój kompetencji cyfrowych, technologicznych i zdrowotnych poprzez wymianę doświadczeń i mobilność Erasmus+” – projekt mobilnościowy finansowany ze środków Programu Erasmus+ Edukacja dorosłych umożliwia rozwój kompetencji cyfrowych i technologicznych, jak i ruchowych bielskich seniorów zrzeszonych w domach dziennego pobytu oraz klubach seniorach podległych Miejskiemu Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Podczas dwunastomiesięcznego projektu bielscy seniorzy będą mogli dowiedzieć instytucje partnerskie w Małej Fatrze oraz Ostrawie.