Study Tours to Poland

Study Tours to Poland (STP) jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Liderzy Przemian we współpracy
z Fundacją Borussia. W ramach Programu organizowane są wizyty studyjne do Polski dla osób z Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, których celem jest dzielenie się polskim doświadczeniem, przybliżenie realiów Polski a także Unii Europejskiej oraz rozwój i wzmocnienie kontaktów pomiędzy liderami z Europy Wschodniej a Polakami oraz polskimi instytucjami. Oferta Programu jest skierowana do studentów i profesjonalistów z różnych dziedzin oraz specjalności.

Fundacja Edukacji Pozaformalnej w Bielsku-Białej w okresie od 18 do 28 kwietnia koordynuje wizytę studyjną dwunastu studentek. Wszystkie Uczestniczki pochodzą z ukraińskich uczelni i kształcą się na różnych kierunkach studiów: medycynie, bezpieczeństwie narodowym, zarządzaniu, ekonomii, kierunkach artystycznych.

Wizyta organizowana jest przy współpracy z Urzędem Miasta Bielska-Białej oraz Młodzieżową Radą Miasta. Pan Prezydent Jarosław Klimaszewski objął wizytę patronatem honorowym, z ramienia miasta wizytę koordynuje pani dr Paulina Żmijowska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Młodych. W działania aktywnie włączyli się członkowie Młodzieżowej Rady Miasta – wolontariusze.

Głównym celem organizowanej wizyty studyjnej jest prezentacja zagadnień związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, historią naszego kraju, transformacją ustrojową, budową demokratycznego systemu, jak i samorządnością i rozwojem ekonomii. Ponadto wizyta stwarza również okazję do przełamywania barier kulturowych, językowych oraz prezentacji uczestnikom swych krajów i kultury.

Program wizyty przyczynia się do wieloaspektowego poznania Polski oraz zaangażowania społecznego i stawania się świadomymi obywatelami. Jednym
z kluczowych jej elementów pozostają kwestie związane z funkcjonowaniem i rolą samorządów w życiu obywatela. Wizyta w Urzędzie Miejskim jest bardzo ważnym i niezwykle cennym elementem zaplanowanego programu, który umożliwi młodzieży zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu subsydiarności, działania władz na rzecz społeczności lokalnej oraz roli młodych osób w rozwoju miasta.

 

Tematyka prelekcji oraz warsztatów:

 

 1. Europejskość i historia – wymiar cywilizacyjno-kulturowy Unii Europejskiej Polska w Europie, UE jako projekt cywilizacyjny, obecne wyzwania stojące przed Wspólnotą.

 

 1. Samorządność i świadomy obywatel – subsydiarność, rola samorządu i jego relacje z administracją rządową, współpraca pomiędzy samorządem
  i społecznością lokalną (np. budżet partycypacyjny, programy współpracy), aktywność organizacji pozarządowych, ruchów nieformalnych, wolontariat.

 

 1. Transformacja i demokracja – funkcja i rola państwa prawa.

 

 1. Regionalność – specyfika kulturowa, historyczna i językowa.

 

 1. Inspiracja – spotkania z liderami, ciekawymi osobowościami ze świata polityki, organizacji pozarządowych, kultury, biznesu – indywidualne historie sukcesu jako inspiracja dla uczestników.

 

 1. Dzień z Polakiem – stworzenie uczestnikom możliwości poznania codzienności Polaków – spotkania rówieśnikami, aktywnymi seniorami oraz wolontariuszami.

 

 1. Komunikacja – media, Internet oraz krytyczne myślenie.

 

 1. Edukacja formalna i pozaformalna – system szkolnictwa w Polsce, polityka unijna w zakresie edukacji, system uczenie się przez całe życie.

 

 1. Postawy i role społeczne – jakie przybierają obecnie formę i jak się zmieniają?

 

 1. Ekonomia – zasady funkcjonowania wolnego rynku, warunki prowadzenia biznesu w Polsce, państwo a gospodarka – mechanizmy wsparcia, podatki, inkubatory, parki technologiczne, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorczość społeczna.

 

 1. Wyzwania globalne XXI wieku –  zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój.

 

 

Wizyta wzbogacona jest o wizyty studyjne w następujących instytucjach, organizacjach:

 

1)   Urząd Miejski w Bielsku-Białej;

2)   Bielskie Centrum Kultury;

3)   Agencja Rozwoju Regionalnego S.A;

4)   Galeria Bielska BWA;

5)   Teatr Lalek Banialuka;

6)   Spółka ZIAD S.A Bielsko-Biała;

7)   Fundacja Ludzie-Innowacje-Design;

8)   Spółdzielnia Socjalna Synergia;

9)   Drukarnia i Agencja Marketingowa Motywart;

10)              Punkt 11;

11)              Grupa Beskidzka GOPR.