Rozwój idei wolontariatu, w szczególności wśród młodych ludzi, jest jednym
z najważniejszych priorytetów Unii Europejskiej. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, Wspólnota w najbliższym czasie przeznaczy ponad miliard euro na działania tysięcy europejskich wolontariuszy oraz zdobycie bezcennego doświadczenia. Jednym z działań, które zasługują na szczególną uwagę jest projekt powołania i rozwoju przez Fundację Caritas Diecezji Bielsko - Żywieckiej – Centrum Wolontariatu Caritas, które otwarte jest dla wszystkich mieszkańców Bielska-Białej i okolic, którzy chcą zaangażować się w pomoc. Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności, w ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030. Jednym z priorytetów realizowanego projektu jest zaangażowanie w działalność wolontarystyczną młodzieży oraz ich integrację z dotychczas działającym środowiskiem wolontariuszy. Wolontariat to nie tylko pomoc, ale umożliwia zdobycie wachlarza kompetencji, które zdecydowanie rozwijają kompetencje społeczne, komunikacyjne
i interpersonalne. W Centrum Wolontariatu Caritas cykliczne odbywają się szkolenia dla wolontariuszy, którzy już współpracują z Fundacją oraz wszystkich tych, którzy dopiero zamierzają się zaangażować. Szczegółowe informacje na temat możliwości szkoleń zarówno z tematyki wolontariatu, jak również rozwoju osobistego można znaleźć na stronie fundacji oraz w mediach społecznościowych: www.caritas.bielsko.pl oraz na FB - Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej.