Instrukcja Gry

Zapraszamy do pobrania mapy dwudziestu pięciu miejsc wartych odwiedzenia, na której każdy będzie mógł zaznaczyć miejsce, które odwiedził w ramach naszej gry edukacyjnej. Zaznaczone miejsca znajdują się w odległości czterdziestu kilometrów od granicy polsko-słowackiej. Mapy są wynikiem projektu Edu game competition – new approach of environmental education, finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. 

Instrukcja: 

1. Zapoznaj się z mapą edukacyjną, na której zaznaczonych zostało 25 miejsc wartych odwiedzenia ze względu na swą różnorodność krajobrazową i piękno. Miejsca oznaczone są cyframi i liczbami od 1 do 25. Każdej liczbie przyporządkowane zostało - w legendzie - dane miejsce. 

2. Następnie pobierz mapę z pustymi polami, gdzie w kółkach (znacznikach) możesz wkleić zdjęcie miejsca jeśli go odwiedziłeś, a w legendzie wskazać datę i swój komentarz. 

3. Materiałem pomocniczym jest przewodnik po wszystkich wskazanych punktach, w którym odnajdziesz praktyczne wskazówki i informacje dlaczego te miejsca są warte odwiedzenia. 

4. Identyczne mapy zostały stworzone dla obszaru transgranicznego, po stronie słowackiej w obrębie czterdziestu kilometrów od granicy polsko-słowackiej. Zachęcamy do zapoznania się ze słowacką częścią przewodnika i mapami. Może uda Ci się odwiedzić nie tylko miejsca znajdujące się po stronie polskiej, ale również słowackiej! 

Zapraszamy do zabawy! 

We invite you to download the map of twenty-five places worth to visit, where everyone will be able to mark the place visited as part of our educational game. The marked places are located forty kilometers from the Polish-Slovak border. The maps are the result of the Edu game competition - new approach of environmental education project, financed by the International Visegrad Fund.  

Instruction: 

1. At the beginning, please get better knowledge about educational map, which includes 25 places worth visiting due to their landscape diversity and beauty. Places are marked with numbers from 1 to 25. Each number has been assigned
a given place in the legend.  

2. Then download the map with empty fields, where in the gaps you can put the photo of the place, which was visited by you. In the legend you can indicate the date and your comment.  

3. The additional material is a guide with described all points indicated, where you can find practical tips and information why those places are worth to visit.  

4. Identical maps were created for the cross-border area, on the Slovak side, within forty kilometers from the Polish-Slovak border. We encourage you to read the Slovak part of the guide and the maps. Maybe you will be able to visit not only places located in the Polish side, but also on the Slovak side. 

We invite you to have fun!