Warsztaty w polskich i słowackich szkołach

Od maja do końca września 2022 Horska sluzba oraz Fundacja Edukacji Pozaformalnej w Bielsku-Białej, przy współpracy z ratownikami GOPR przeprowadzili warsztaty w ramach projektu “Edu game competition – new approach of environmental education”, finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki dla dzieci z lokalnych szkół podstawowych. Warsztaty koncentrowały się na zagadnieniach bezpieczeństwa w górach, pierwszej pomocy, ochrony środowiska. Najważniejszym celem była promocja edukacyjnych, ekologicznych map wraz z przewodnikiem, które wskazuje na ciekawe miejsca warte odwiedzenia na terenie transgranicznym Polski i Słowacji. W warsztatach wzięło udział ponad 400 dzieci z obu krajów!  

 

From June till the end of September Horska sluzba and FEP Foundation with GOPR run workshops, within the project “Edu game competition – new approach of environmental education”, financed by International Visegrad Fund for children at primary, local schools. Workshops were focused on security issues in mountains, first aid, environmental protection. The most important goal was promotion educational, eco maps with handbook, which indicate interesting places worth to visit within trans-border Polish and Slovak area.

At workshops over 400 children participated in both countries!

 

 

Praktyczne warsztaty dla dzieci w Szczyrku i terenie Małej Fatry

On 29th of September in Szczyrk and Mala Fatra the last, practical workshops took place, organized within the project “Edu game competition – new approach of environmental education”, financed by International Visegrad Fund. 4 hours of practical workshops were based on practical issue with climbing tasks and first aid attempts.

29 września w Szczyrku i na terenie Małej Fatry w Słowacji odbyły się ostatnie, praktyczne warsztaty zorganizowane w ramach projektu “Edu game competition – new approach of environmental education”, finansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. 4 godziny praktycznych warsztatów opierały się na praktycznym zagadnieniu zadań wspinaczkowych i próbach udzielania pierwszej pomocy.