Study Tours to Poland 2024

Study Tours to Poland (STP) jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Fundację Liderzy Przemian we współpracy
z Fundacją Borussia. W ramach Programu organizowane są wizyty studyjne do Polski dla osób z Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, których celem jest dzielenie się polskim doświadczeniem, przybliżenie realiów Polski a także Unii Europejskiej oraz rozwój i wzmocnienie kontaktów pomiędzy liderami z Europy Wschodniej a Polakami oraz polskimi instytucjami. Oferta Programu jest skierowana do studentów i profesjonalistów z różnych dziedzin oraz specjalności.

Fundacja Edukacji Pozaformalnej w Bielsku-Białej w okresie od 10 do 20 maja koordynuje wizytę studyjną piętnastu studentów z Ukrainy i Mołdawii, kształcących się na różnych kierunkach studiów. Wizyta organizowana jest przy współpracy
z wolontariuszami zrzeszonymi wokół Centrum Wolontariatu Młodzieży w Bielsku-Białej oraz członkami Młodzieżowej Rady Miasta Bielska-Białej.

Głównym celem organizowanej wizyty studyjnej jest prezentacja zagadnień związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, historią naszego kraju, transformacją ustrojową, budową demokratycznego systemu, jak i samorządnością i rozwojem ekonomii. Ponadto wizyta stwarza również okazję do przełamywania barier kulturowych, językowych oraz prezentacji uczestnikom swych krajów i kultury.

Program wizyty przyczynia się do wieloaspektowego poznania Polski oraz zaangażowania społecznego i stawania się świadomymi obywatelami. Jednym
z kluczowych jej elementów pozostają kwestie związane z funkcjonowaniem i rolą samorządów w życiu obywatela. Wizyta w Urzędzie Miejskim jest bardzo ważnym i niezwykle cennym elementem zaplanowanego programu, który umożliwi młodzieży zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu subsydiarności, działania władz na rzecz społeczności lokalnej oraz roli młodych osób w rozwoju miasta. Ważnym elementem wizyty było spotkanie Uczestników z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta ds. Osób Młodych. W tym roku wizyta została wzbogacona o praktyczne aspekty związane z edukacja formalna i pozformalną, które szczegółowo zostały omówione podczas wizyty studyjnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Żywcu oraz Klubie Seniora w Węgierskiej Górce. Aspekty wspierania osób niepełnosprawnych, jaki wolontariatu kontynuowane były podczas wizyty studyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. W trakcie wizyty studentów z Ukrainy i z Mołdawii w ramach Programu Study Tours To Poland dwukrotnie przeprowadzone zostały warsztaty fotograficzne Warsztaty, prowadzone przez Dorotę Mąkę, zostały skupione wokół uważnej fotografii wprowadzając uczestników w temat uważności (mindfulness) poprzez ćwiczenia na obecność „tu i teraz” oraz uważne patrzenie. Uczestnicy inspirując się wzajemnie poznawali podstawowe zasady kompozycji oraz idee wypraw fotograficznych. Wyprawy fotograficzne (czy to lokalne czy w skali międzynarodowej), budują nasze rozumienie fotografii jako elementu kultury, który pozwala tworzyć a zarazem uwieczniać historię. Każde zrobione zdjęcie ma swoją historię związaną z tym, co jest fotografowane oraz jak jest fotografowane. W oparciu o historie „opowiedziane” przez naszych uczestników przygotowana została wystawa będąca swoistym zapisem myśli, emocji, wydarzeń, które towarzyszyły wizycie.

 

Tematyka prelekcji oraz warsztatów:

 

 1. Europejskość i historia – wymiar cywilizacyjno-kulturowy Unii Europejskiej Polska w Europie, UE jako projekt cywilizacyjny, obecne wyzwania stojące przed Wspólnotą.
 2. Samorządność i świadomy obywatel – subsydiarność, rola samorządu i jego relacje z administracją rządową, współpraca pomiędzy samorządem
  i społecznością lokalną (np. budżet partycypacyjny, programy współpracy), aktywność organizacji pozarządowych, ruchów nieformalnych, wolontariat.
 3. Transformacja i demokracja – funkcja i rola państwa prawa.
 4. Regionalność – specyfika kulturowa, historyczna i językowa.
 5. Inspiracja – spotkania z liderami, ciekawymi osobowościami ze świata polityki, organizacji pozarządowych, kultury, biznesu – indywidualne historie sukcesu jako inspiracja dla uczestników.Dzień z Polakiem – stworzenie uczestnikom możliwości poznania codzienności Polaków –
 6. Spotkania rówieśnikami, aktywnymi seniorami oraz wolontariuszami.
 7. Komunikacja – media, Internet oraz krytyczne myślenie.
 8. Edukacja formalna i pozaformalna – system szkolnictwa w Polsce, polityka unijna w zakresie edukacji, system uczenie się przez całe życie.
 9. ostawy i role społeczne – jakie przybierają obecnie formę i jak się zmieniają?
 10. Ekonomia – zasady funkcjonowania wolnego rynku, warunki prowadzenia biznesu w Polsce, państwo a gospodarka – mechanizmy wsparcia, podatki, inkubatory, parki technologiczne, spółdzielnie socjalne, przedsiębiorczość społeczna.
 11. Wyzwania globalne XXI wieku –  zmiany klimatyczne i zrównoważony rozwój.

 

Wizyta wzbogacona jest o wizyty studyjne w następujących instytucjach, organizacjach:

 

 1. Urząd Miejski w Bielsku-Białej
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
 3. Centrum Wolontariatu Młodzieży w Bielsku-Białej
 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej
  w Żywcu
 5. Klub Seniora w Węgierskiej Górce
 6. Akademia WSB w Cieszynie
 7. Drukarnia i Agencja Marketingowa Motywart