Cyfrowe Kluby Seniora

Zajęcia cyfrowe realizowane w ramach otwartego zadania publicznego „Cyfrowe Kluby Seniora” przeprowadzone zostały w okresie od 1 do 31 grudnia 2022 roku przez Fundację Edukacji Pozaformanej w Bielsku-Białej.

Zadane zrealizowane zostało w dwóch bielskich klubach seniora: Osiedlowym Stowarzyszeniu Mieszkańców Osiedla Karpackiego „Karpatek” oraz Osiedlowym Klubie Wojska Polskiego, przy współpracy z Domem Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych. Seniorzy uczestniczyli w 20 godzinach warsztatów obejmujących następującą tematykę:

 

1)       obsługę komputera – podstawowe zagadnienia, podłączenie komputera do Internetu;

2)      naukę serfowania w Internecie;

3)      naukę zakładania skrzynki mailowej i wysyłania maila

4)      naukę podstawowych programów Word, Excel, Power Point;

5)      aplikacje bankowe;

6)      media społecznościowe, komunikatory –Skype;

7)      obsługa smartfonów i podłączenie do laptopa;

8)      profil zaufany i bankowość internetowa;

9)      ePUAP i mObywatel – podstawy obsługi.

 

Otrzymane dofinansowanie w kwocie 17 700 złotych umożliwiło zakup pięciu laptoów. W 20 godzinach warsztatów udział wzięło łacznie 311 seniorów – 148 w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych oraz 163 seniorów w Osiedlowym Klubie „Karpatek”. W zajęciach udział wzięli seniorzy powyżej 60 roku życie, stanowiąc najliczniejszą grupę wiekową. Ponadto w warsztach uczestniczyli również seniorzy powyżej 50 i 70 roku życia. Zajęcia prowadzone były w formule dwu lub trzy godzinnych bloków tematycznych.

            W ramach prowadzonych działań w zakresie cyfryzacji seniorów nawiązano stałą współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, który zarządza kilkoma klubami seniora w Bielsku-Białej – między innymi zlokalizowanymi na Osiedlu Wojska Polskiego i Beskidzkim. Współpraca umożliwia dalszą realizację warsztatów cyfrowych dla seniorów, które zaplanowane zostały na rok 2023 jako podtrzymywanie efektów i utrwalenie wiedzy – zgodnie z konkursem ofert.

Dzięki przeprowadzonym zajęciom zmieniło się postrzeganie nowoczesnych technologii w narzędzie dostępne i możliwe do opanowania przez seniorów. Dzięki harmonogramowi zajęć, który krok po kroku zakładał naukę od włączenia komputera po używanie podstawowych aplikacji i funkcji zmieniło się podejście uczestników do cyfryzacji, którzy niejednokrotnie powtarzali „(…) wszystko jest już w komputerze, Internecie – musimy się nauczyć”. Seniorzy sami wnioskują o wprowadzenie zajęć cyfrowych do harmonogramu oferowanych zajęć dla klubów.

 do pobrania: Raport_upowaszechniający_CKS